Deze site maakt gebruik van: Cookies

 
 
 

Zwemboeken

 
 
Handboek zwemtechnieken
door Dick Schermer, Hans van der Veen en Alphons Lousberg
historisch-didactisch overzicht van 150 oude en minder bekende zwemslagen
 
Paperback | 168 Pagina's | Vrieseborch | 2005
ISBN: 9060764471
Recensie:
Uitgave in A4 formaat die biedt wat de ondertitel aangeeft. Begonnen wordt met een inleiding en de geschiedenis van het zwemmen en de zwemliteratuur. Daarna volgt een twaalftal pagina's met algemene theorie. De hoofdmoot van het boek (125 bladzijden) behandelt de theorie van de zwemslagen. Daarbij wordt een beperkt aantal hoofdslagen vrij uitgebreid beschreven. Daarna volgen steeds zwemslagen die overeenkomsten vertonen met de zwemslag waarmee het hoofdstuk is geopend. Per slag worden de globale kenmerken getoond, waarna meestal een vergelijking gemaakt wordt met een andere slag die reeds bekend verondersteld mag worden, gevolgd door een inleiding en een beschrijving van ligging, armbeweging, beenbeweging en combinatie. De beschrijving wordt afgesloten met methodische tips en opmerkingen. Tot slot volgt een herhaling van de belangrijkste kenmerken van alle slagen, een literatuuroverzicht waarin de geraadpleegde werken zijn opgenomen en een register van namen. Het geheel is geÔllustreerd met zwart-witte tekeningen en dito foto's.
(Biblion recensie, Redactie.)
  Bestel online
Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Handboek zwemtechnieken<br>Dick Schermer, A. Lousberg & Hans van der Veen
Handboek zwemtechnieken
Dick Schermer
Hans van der Veen


 
   
Leren zwemmen door W. van Assche
didactiek van het zwemonderwijs
   
Paperback | 150 Pagina's | Maklu
Beschrijving:

Kinderen leren zwemmen is niet eenvoudig. Het vereist heel wat meer vaardigheden van de zwemleraar dan zelf goed kunnen zwemmen. Dit boek gaat over het didactisch handelen bij zwemlessen, over zwemspecifieke kennis en onderwijsvaardigheden in een zwembad.
Recensie:
Dit boek omvat drie delen. In het eerste deel worden didactische principes voor efficiŽnte zwemlessen geformuleerd. Het tweede deel is duidelijk op de praktijk gericht, met name op het aanleren van de schoolslag en de crawl in het basisonderwijs. Het derde deel behandelt nadere leerstof ter vervolmaking van de genoemde zwemslagen bij gevorderde zwemmers. Het boek omvat veel duidelijk omschreven leerstof en is bedoeld voor de toekomstige leraar en voor degenen die op de hoogte wensen te komen van de vernieuwde inzichten in het zwemonderwijs. De auteur is docent aan de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool te Leuven.
(Biblion recensie, Dr. H.F. Pijning.)
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

 Leren zwemmen / druk 1<br>W. van Assche
Leren zwemmen
W. van Assche 
   
Zwemmen door Joop Brandt & F.E.M. Vercauteren
slagen en vaardigheden
   
Paperback | 136 Pagina's | Uitgeverij Angerenstein I
Recensie:

Dit boek is geschreven voor CIOS-studenten en -collega's. In het eerste hoofdstuk worden de natuurkundige en mechanische wetmatigheden van het zwemmen, zoals de opwaartse druk en de stuwprincipes, besproken. In de volgende vijf hoofdstukken worden de diverse zwemslagen uitvoerig aan de orde gesteld. Daarna volgen hoofdstukken over het snorkelduiken, het synchroonzwemmen, het springen en de balvaardigheid in het water. Ook aan het reddend zwemmen wordt uitvoerig aandacht besteed. Bij vrijwel alle hoofdstukken worden opdrachten gegeven. Duidelijke tekeningen vergemakkelijken het lezen van de tekst.
(Biblion recensie, Dr. H.F. Pijning)
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Zwemmen / druk 1<br>Joop Brandt
Zwemmen
Joop Brandt 
   
Alles over zwemmen door Phillip Whitten
Alles over zwemmen  zal u ervan overtuigen dat zwemmen het allerbeste is voor uw gezondheid - Mark Spitz
   
Paperback | 416 Pagina's | Uitgeverij De Fontein
Recensie:
In een tijd waarin fitnessrages als aerobics, joggen en squash hoogtij vieren, probeert de schrijver de lezers ervan te overtuigen dat juist zwemmen de meest complete vorm van lichaamsbeweging is. Maar eigenlijk wist iedereen dat al. Zwemmen is de ideale sport voor alle leeftijden, zeker ook voor de oudere mens. Anders dan in de 'gewone' boeken over zwemmen wordt hier de nadruk gelegd op de verandering in de leefwijze en niet op de technische aspecten. Natuurlijk is deze echt Amerikaanse uitgave wel erg pretentieus op zoek naar de eeuwige jeugd. Maar de basisgedachte dat door zwemmen je leven kwalitatief beter kan worden, zal veel mensen aanspreken. Bevat zwart-wittekeningen.
(Biblion recensie, Redactie)
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Alles over zwemmen<br>Phillip Whitten
Alles over zwemmen
Phillip Whitten


 
   
Zwemmen met website door P. Mason
verbeter je techniek  
   
Paperback | 49 Pagina's | NBD - Biblion bv | 2002
Recensie:
Een handzaam boekje dat in beknopte vorm informatie geeft over de verschillende zwemtechnieken zoals borstcrawl, rugslag, schoolslag, vlinderslag, duiken, wedstrijdstarts en keren. Ook is er informatie over hulpmaterialen en andere zwemsporten zoals waterpolo, reddend zwemmen, schoonspringen, synchroonzwemmen en triathlons. Elk onderwerp is op twee pagina's weergegeven, waardoor telkens het hele onderwerp zichtbaar wordt. De uitleg is duidelijk waarbij de vele gekleurde fotovoorbeelden een onmisbare rol spelen. Eenvoudige maar relevante informatie over alles wat met zwemmen te maken heeft, maar geen vervanger van praktische begeleiding. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar een tot nu toe alleen Engelstalige website (www.activology.com), die met bewegende beelden en meer uitleg het geheel completeert. Voor een ieder die in de zwemsport actief is of wil worden, is het een prima informatiebron. Voorzien van woordenlijst, adressen en register. Vanaf ca. 11 jaar.
(Biblion recensie, Redactie)
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Zwemmen met website<br>P. Mason
Zwemmen met website
P. Mason


 
   
Zwemmen door H. van der Loo    
Paperback | Vrieseborch | 2003
Klantenbeoordeling bol.com:
uitstekend
Beschrijving:
Deel 1: Modern zwemonderwijs
Deel 2: Plankspringen - schoonspringen
Deel 3: Waterpolo
Deel 4: Snorkelduiken
Recensie:
De eerste publicaties op het gebied van de zwemdocumentatie van de Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de lichamelijke opvoeding 'Thomas van Aquino' verschenen als losbladige artikelen. Door bundeling hiervan ontstond een veel gebruikt handboek, dat in 1982 nog een 5e druk kende. Deze uitgave in de standaardboekvorm vormt een eerste aanzet tot de reeks Thomas-dokumentatie; die niet langer in eigen beheer wordt uitgegeven. Ondanks een aanpassing van de diverse hoofdstukken is de oude vorm van de losbladige artikelen nog duidelijk merkbaar. M.n. de sterke puntsgewijze onderverdeling van de hoofdstukken en paragrafen doet hier nog sterk aan denken. Als naslagwerk heeft het in de oude vorm zijn bruikbaarheid al bewezen voor een ieder, die werkt met groepen binnen het brede scala van het zwemonderwijs. In de nieuwe vorm zullen ook de mensen buiten het onderwijs met graagte kennisnemen van de diverse leergangen. Ruim geÔllustreerd.
(Biblion recensie, D.J. Bovenmarsch.)
Mening klant bol.com:
ZWEMMEN EN AL HAAR FACETTEN
Dit boek is naar mijn mening bedoeld voor mensen, die niet veel verstand hebben van zwemmen, maar toch nieuwsgierig zijn. In het boek wordt zeer nauwkeurig uitgelegd hoe alle facetten van het zwemmen in elkaar zitten. Het is niet alleen een boek voor geÔnteresseerden, ook wedstrijdzwemmers zullen het nodige er van opsteken. Er staan trainingsschema's in zodat u meteen aan de gang kunt. Ook wedstrijdvoeding wordt aangehaald. Conclusie: het is een zeer compleet boek over zwemmen, waar U zeker wat van opsteekt.
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Zwemmen<br>
Zwemmen


 
Bronnenboek (5) Zwemmen door C. Mooij
Paperback | 136 Pagina's | HB Uitgevers | 2002
ISBN: 9055743798
Beschrijving:
Bronnenboek Zwemmen biedt een beschrijving van de volgende onderdelen: oriŽntatiefase, spel, de slagen, in het water komen, zwemmen onder water, en overleven en overlevingswemmen. Voorts wordt aandacht besteed aan de praktijkplanning. Dit boek is ontwikkeld in samenwerking met het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Bronnenboek / 5 Zwemmen / druk 2<br>
Bronnenboek / 5 Zwemmen
     
De macht van water door M. Hoogstad
Marcel Wouda en de opkomst van het Nederlandse zwemmen
Paperback | 272 Pagina's | Prometheus Groep | 2001
Recensie:

Dit boek, geschreven door een sportredacteur van NRC Handelsblad, handelt over het zwemmen als topsport. In dat kader wordt onder andere ingegaan op de offers die moeten worden gebracht in het permanente streven naar nog snellere tijden, zoals bijvoorbeeld de slijtage van het lichaam, de drugsproblematiek en het uiteenvallen van het gezin. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse zwemsport door de ontwikkeling van het zwemmen tot topsport een ongekende bloeiperiode kent. De rol van Marcel Wouda in die ontwikkeling wordt uitvoerig besproken. Een interessant boek voor geÔnteresseerden in het zwemmen als topsport, maar tevens een duidelijke waarschuwing voor degenen die het zwemmen als topsport willen beoefenen.
(Biblion recensie, Dr. H.F. Pijning)
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

De macht van water<br>M. Hoogstad
De macht van water
M. Hoogstad
     
Onder de oppervlakte door M. Phelps
het opzienbarende verhaal van een achtvoudig olympisch kampioen

Paperback | 192 Pagina's | Tirion Sport | 2005
ISBN: 9043907375
Beschrijving
Acht medailles, zes gouden en twee bronzen, dat was de oogst waarmee Michael Phelps op de Olympische Spelen van Athene definitief zijn naam vestigde. Zijn successen in het zwembad kreeg hij echter niet cadeau, ze volgden na een lange weg van overwonnen tegenslagen. In Phelps' eigen woorden is 'Onder de oppervlakte' een openhartig verslag van zijn tocht naar volwassenheid en Olympisch succes. Van een jochie dat bang was voor water, groeide hij op tot een student die worstelde met een ADHD-stoornis. Phelps komt uit een gebroken gezin; zijn zus die lange tijd eetstoornissen had, werd ook een uitstekende wedstrijdzwemster. Michael echter werd de atleet die de hoop van de Amerikaanse natie belichaamde en presteerde ondanks de enorme druk.
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Onder de oppervlakte<br>M. Phelps
Onder de oppervlakte
M. Phelps

 

 
Start: september 2003 Laatst gewijzigd op: 20 september 2020