Deze site maakt gebruik van: Cookies

 
 
 

Zeilboeken

 
 
Zeilen van beginner tot gevorderde door Karel Heijnen en Peter Tolsma    
Paperback | Uitgeverij Hollandia | 2003
ISBN: 9064100586
   
Beschrijving:
In Zeilen van beginner tot gevorderde worden alle van het zeilen belicht, zowel de theorie als de praktijk. In het eerste deel van het boek wordt eenvoudige, maar praktische informatie gegeven voor de beginnende zeiler. Het tweede deel is bedoeld voor de gevorderde zeiler. Het oogmerk is steeds geweest een goed leesbaar en bruikbaar handboek te schrijven voor een ieder die zich in de zeilsport wil bekwamen. Het boek is geheel afgestemd op het gebruik op de Nederlandse zeilscholen.
Recensie:
Een handleiding voor zeilers, aanbevolen door de C.W.O. (Commissie Watersport Opleiding KNWV/ANWB) om te gebruiken tijdens zeilopleidingen en als naslagwerk. Het eerste, korte, gedeelte richt zich op beginners en legt de beginselen duidelijk uit in een logische volgorde. Het uitgebreide tweede deel is veel gedetailleerder en behandelt alle mogelijke aspecten van de zeilsport. Ondanks de veelheid van onderwerpen biedt dit boek een keur van informatie die nergens te oppervlakkig is en levendig blijft door de afwisseling tussen theorie en praktijk. Afwisselende lay-out met een wat (te) volle bladspiegel, tekst in twee kolommen en veel zwart-wittekeningen in allerlei afmetingen op de juiste plaats. Eenvoudige, wat stijve taal met een overdadig en dus wat hinderlijk - we - gebruik. Met een uitgebreide literatuurlijst, een overzichtelijke inhoudsopgave, handige bijlagen (in kleur) en een handzame trefwoordenlijst. Vergeleken met de vorige druk zijn enkele wijzigingen aangebracht in onder andere de paragrafen over de reglementen en is de informatie aangepast aan de nieuwe eisen van de diverse zeilcertificaten van de CWO.
(Biblion recensie, Redactie)
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Zeilen van beginner tot gevorderde<br>Karel Heijnen
Zeilen van beginner tot gevorderde
Karel Heijnen

     
     
     
     
Het zeilboek door J. Peter hoefnagels
de nieuwe leidraad voor zeilers  
   
Paperback | 384 Pagina's | Uitgevers Goede Boek | 2001
ISBN: 9024006678
Klantenbeoordeling bol.com: uitstekend
Beschrijving:
Het meest gebruikte zeilcursusboek. Bestemd voor zeilschool en individuele zeiler.
Het Zeilboek is bedoeld voor de zeilopleiding. Het begint met een eerste kennismaking, daarna de behandeling van de basisvaardigheden en vervolgens de elementaire manoeuvres. Alles in korte, afgeronde hoofdstukken met talloze tekeningen en aandacht voor het detail.
Daarna komen op dezelfde manier tientallen onderwerpen aan de orde, die de gevorderde zeiler moet weten om zelfstandig een dagtocht te ondernemen. Deze hoofdstukken zijn sterk op de praktijk gericht.
Het boek sluit af met hoofdstukken over de theorie van het zeilen, onderdelen en onderhoud van boten, en de verschillen tussen de diverse zeilboten.
Door de bijlagen en de uitgebreide index is het terugzoeken van de behandelde stof gemakkelijk. De tekeningen van Pieter Berkel verduidelijken de tekst en geven samen met de bijbehorende bijschriften een aparte dimensie aan het boek.
Iets over zeilscholen in Nederland en de open kielboot:
Het Zeilboek is de voortzetting van de Leidraad voor Zeilers, het cursusboek van de gezamenlijke Nederlandse zeilscholen waarvan meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht. De 'klassieke school' voor de zeilopleiding in Nederland is tijdens en vlak na de oorlog voor het eerst serieus op schrift gesteld door de heer Stam (Eerste Friese Zeilschool, Sneek) en door De Neve (Nederlandse Zeilschool, Rijpwetering). Dit leerboek bouwt voort op die traditie. Het is daardoor duidelijk gericht op de Nederlandse manier van lesgeven met onze typische open kielboten op het typisch Nederlandse vaargebied. Daarmee onderscheidt dit werk zich van alle andere zeilboeken op de markt.
Het Zeilboek is de moderne versie van de 'klassieke school', het geheel vernieuwde cursusboek voor de diploma's 'Kielboot I tot en met IV' van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) van ANWB, KNWV, HISWA en RECRON.
Recensie:
De Commissie Watersport Opleidingen (CWO) stelt de exameneisen vast voor kielbootdiploma's. Dit educatieve boek sluit aan bij deze eisen. Je maakt kennis met de basisaspecten van de zeilsport. De layout is aantrekkelijk en overzichtelijk. Samenvattingen en opsommingen staan steeds in blauwe kolommen, tips voor de praktijk in blauwe kaders, definities en begrippen steeds in blauwe kantlijnen. De grijs-blauwe tekeningen op elke pagina verduidelijken de tekst uitstekend. Het taalgebruik is helder. De benodigde verkorte informatie uit het Binnenvaartreglement is aan het eind opgenomen. Met een aantal handzame bijlagen (o.a. over knopen en scheepsdetails) en een uitvoerige index. Er is een overlap met andere zeilboeken van dezelfde uitgever (m.n. met 'De grote leidraad voor zeilers). Praktisch, degelijk en zeer bruikbaar boek, met name voor (beginnende zeilers). Aan deze druk is informatie over het BPR toegevoegd.
(Biblion recensie, Hanneke Smit-Tijssen.)
Mening klant bol.com:
Super goed boek, hierdoor heb ik ook m'n cwo gehaald, nogmaals superboek.
Mening klant bol.com:
Verhelderend.
Het zeilboek is een prima aansluiting op de theoretische eisen die door het CWO gesteld worden. Het boek is een handig hulpmiddel voor mensen van verschillende niveaus.
Mening klant bol.com:
Dit is namelijk het standaardwerk voor zeilopleidingen, het wordt op (bijna) iedere zeilschool gebruikt, en niet alleen voor kielboten.
Mening klant bol.com:
Het is een heel mooi boek om uren in te kijken en erg leerzaam ook je leert er heel veel uit.
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Het zeilboek<br>J. Peter Hoefnagels
Het zeilboek
J. Peter Hoefnagels

 


 

   
Het kleine zeilboek door J. Peter Hoefnagels
Paperback | Uitgevers Goede Boek | 2004
ISBN: 9024006694
Beschrijving:
Afgeleid van het Zeilboek, geschikt voor CWO I en II.
Het Kleine Zeilboek is een cursusboek voor de beginnende zeiler. Het beperkt zich tot de grondbeginselen: benamingen, basistechnieken en eenvoudige theorie. Na het verwerken van de behandelde stof en het opdoen van de daarbij behorende praktische ervaring, is de cursist in staat zelfstandig te zeilen op meer of plas bij redelijke weersomstandigheden. Voor meer informatie over het Zeilboek zie: hierboven.
Recensie:
De zeilinstructie in Nederland, meer dan een halve eeuw geleden opgezet door de Eerste Friesche Zeilschool, heeft een grote vlucht genomen. Parallel met die ontwikkeling zijn de instructieboeken gegroeid: van zeilschoolgebonden stencils en boekjes via allerlei samenwerkingprojecten tot wat uiteindelijk de 'Leidraad voor zeilers' zou worden, met de 'Kleine' en de 'Grote' Leidraad als spin-off. Deze boeken worden niet meer herdrukt: 'Het kleine Zeilboek' vormt, samen met 'Het Zeilboek' hun opvolger. Een waardige opvolger, didactisch helder, inhoudelijk verantwoord, fraai vormgegeven. Het hier besproken boek bevat de stof voor de examens Kielboot I en II. Zeer geschikt als instructieboek.
(Biblion recensie, Redactie)
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Het kleine zeilboek<br>J. Peter Hoefnagels
Het kleine zeilboek
J. Peter Hoefnagels

 
 


 

   
Het complete zeil handboek door Sleight    
Hardcover | 320 Pagina's | Alk & Heijnen bv, Uitgeverij De | 2001
ISBN: 9060131274
   
Recensie:
Het is pretentieus om aan een boek de titel 'het complete zeilboek' te geven, maar dit boek komt een heel eind aan die pretentie tegemoet. Natuurlijk zijn 320 pagina's niet voldoende om alles diepgaand te behandelen, maar alle hoofdzaken komen goed en duidelijk aan de orde. Helder en vlot taalgebruik, een goede en zorgvuldig gebruikte terminologie en veel illustraties in kleur (ongeveer 50% van het boek bestaat uit foto's en tekeningen) maken het een leuk en zeer interessant boek. Daar komt nog bij dat het erg actueel is: ook moderne boten en technieken worden besproken. Achterin het boek zijn een index en een verklarende woordenlijst opgenomen. Een goed boek dat ver uitsteekt boven de vele populaire boeken die op zeilgebied te krijgen zijn. Een boek waar zowel beginnende als gevorderde zeilers met plezier in kunnen lezen.
(Biblion recensie, Redactie)
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Het complete zeil handboek<br>Sleight
Het complete zeil handboek
Sleight

 


 

   
Onder zeil! door J.D. van Exter
of, Hoe leer ik zeilen in een les

Paperback | Uitgeverij Hollandia | 2004
ISBN: 9064103267
Klantenbeoordeling bol.com: uitstekend
Recensie:
Een stripverhaal over een tweeling die i.p.v. huiswerk liever zeilen leert. Hun ambitieuze pa trapt erin en schaft een boot en een zeilinstructeur aan. Deze geeft ze een zeilcursus tot ze aan het einde van het boekje, zeilen "het einde" vinden. De zwartwitstriptekeningen zijn eenvoudig van lijn met die details die de zaak verduidelijken en met details voor de humoristische noot (b.v. een hondje met relativerende opmerkingen). Beeld en tekst vullen elkaar goed aan. Ieder hoofdstuk begint met een paginagrote tekening met wat meer tekst. De hoofdstuktitels worden bovenaan iedere bladzijde herhaald. De toon is soms flauw, meestal humoristisch, nu eens wat te populair, dan weer vanuit een benadering die jongeren zal aanspreken. De toch niet zo eenvoudige zeiltechnieken worden begrijpelijk uitgelegd en door de kinderen in gedachten naar een genoemde pagina terug te laten gaan, ook herhaald. De informatie gaat niet diep en om het eenvoudig te houden is de gebruikte terminologie niet overal even gelukkig. Toch is het meeste correct. De woordenlijst is uitvoerig, de 9 hoofdstukken staan in een logische volgorde.
(Biblion recensie, Redactie)
Mening klant bol.com:

Aanrader voor aspirant zeilers!
Inderdaad is de humor die gebruikt wordt soms een beetje flauw en de terminologie een beetje verouderd, maar het is dan ook al een oud boekje. In zijn doelstelling is het boekje echter met vlag en wimpel geslaagd: De aspirant zeiler weet na dit boekje de basistheorie achter het zeilen en is voldoende bekend met de meest gebruikte zeiltermen. Afgelopen weekend heb ik gezeild met een groep volwassenen die nooit eerder gezeild hadden. Dit boekje is mee aan boord gegaan en iedereen heeft het met interesse gelezen en het scheelde mij veel uitleg. Bovendien was het oubollige "hippe" taalgebruik extra humoristisch. Niet alleen voor kinderen dus!
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Onder zeil!<br>J.D. van Exter
Onder zeil!
J.D. van Exter

 
 
   
Tuigages voor zeiljachten door Matthew Sheahan
installatie, onderhoud, trim

Hardcover | Uitgeverij Hollandia | 2004
ISBN: 9064102171
Recensie:
Een zeer uitgebreid overzicht van alle aspecten die te maken hebben met de voortstuwing van een zeilboot. Veel achtergrondinformatie, bijv. over de onvoorstelbare krachten op het staandwant, en over materialenkennis en de verschillende ontwerpen, geven het benodigde inzicht in de constructie. Ook de zwakke punten en de mogelijke gevaren komen uitgebreid aan de orde, evenals talloze aanwijzingen voor het juiste onderhoud. Inspirerend is het hoofdstuk over alle extra mogelijkheden die je uit je schip kunt halen door alle tips op het terrein van afstelling en trim. Zakelijk taalgebruik. Fraaie layout met veel inzichtelijke illustraties in de vorm van zwartwitfoto's en tekeningen, tabellen en grafieken met begrijpelijke berekeningen. Met handzaam register. Er zijn niet veel boeken over het dit onderwerp te vinden die de vergelijking kunnen doorstaan met deze volledige en degelijke studie. Aan te raden voor zeilers.
(Biblion recensie, Redactie)
  Bestel online

Bestel hier dit boek
op de site van
Bol.com!

Tuigages voor zeiljachten<br>Matthew Sheahan
Tuigages voor zeiljachten
Matthew Sheahan

 

 
Start: september 2003 Laatst gewijzigd op: 20 september 2020