Deze site maakt gebruik van: Cookies

 
 
 

Test van Conconi

 

 

 

Ads door Google

De simpelste methode om de anaėrobe drempel te bepalen is door te luisteren naar je ademhaling: als je gaat hijgen dan zit je rond de drempel. Veel betrouwbaarder is de Conconi-test, een inspanningstest waarbij stapsgewijs de intensiteit wordt opgevoerd en de daarbij behorende hartslag gemeten. Het gaat er vanuit de hartslag lineair stijgt bij het opvoeren van de snelheid tot de anaėrobe drempel. Voorbij deze drempel gaat dit lineaire verband verloren. Na afloop van de test wordt met behulp van een hartslaggrafiek de drempel geschat.

Benodigdheden
Voor de uitvoering van de test is nodig: een 400m atletiekbaan, een hartslagmeter en eventueel een helper die de tijden en de daarbij behorende hartslag noteert.


Uitvoering
Doe een warming-up van zo’n 20 minuten. Hierna begint de test. Het is de bedoeling dat iedere 200m ongeveer 2 ą 3 seconden sneller gelopen wordt. De beginsnelheid van de eerste 200m moet in redelijk verhouding staan met de snelheid van de uiteindelijk te verwachten drempelsnelheid. Met andere woorden neem 12 tot 16 200m-tijden zodat er in totaal zo’n 10 ą 12 minuten gelopen wordt. Zo beginnen minder goed getrainde de eerste 200m in 75 seconden, goed getrainde starten met 60 seconden. Na elke 200m wordt de looptijd over deze afstand en de hartslag genoteerd door een helper. Bij een hartslagmeter met geheugen is een helper natuurlijk niet nodig: een druk op de geheugenknop is voldoende. Je blijft doorversnellen totdat je flink begint te hijgen: je loopt dan boven de anaėrobe drempel.


Verwerking van gegevens
Bereken eerst wat de km/uur loopsnelheden zijn per 200m. De formule hiervoor luidt: snelheid = 720/tijd.
Vervolgens ga je de gegevens uitwerken in een hartslag/snelheid grafiek; trek een lijn door de punten.
De hartslag stijgt dus lineair tot de drempelsnelheid. Dit betekent dat de knik in de curve het gezochte omslagpunt is !


Een duidelijk voorbeeld
Om het allemaal wat duidelijker te maken hierbij een voorbeeld van iemand met een anaėrobe drempel van 182 en een daarbij behorende loopsnelheid van 14.0 km/u. Zie ook na het rekentabel de grafiek van Conconi.


Ads door Google

 
 
Start: september 2003 Laatst gewijzigd op: 20 september 2020